Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van Studio Cara, hierna genoemd stc., geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE0698 893 116, Mechelen. Versie geldig vanaf 01/07/2018. 

 1. ALGEMEEN
 2. LEVERING
 3. PRIJZEN
 4. HERROEPINGSRECHT
 5. OVERMACHT
 6. AANSPRAKELIJKHEID
 7. KLACHTEN EN JURISDICTIE
 8. WETTELIJKE GARANTIEWAARBORG
 9. FOUTEN EN GEBREKKEN
 10. BESTELLINGEN EN BETALING

 

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van stc. m.b.t. overeenkomsten met de consument.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de consument deze algemene voorwaarden.

 

2. LEVERING

 • Levering vindt plaats zolang de producten op voorraad zijn.
 • Bestellingen worden tenminste binnen 30 dagen na bevestiging van betaling, tenzij andere levertermijn is overeengekomen, verzonden. Indien de consument de levering binnen 30 dagen nog niet ontvangen heeft dan heeft hij het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 • Stc. is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger of koerierdienst en kan de levertijd niet garanderen. Alle genoemde termijnen zijn indicatief.
 • Het is mogelijk om de producten te komen afhalen mits een overeenkomst tussen de consument en stc.

 

3. PRIJZEN

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR (€) en vrijgesteld van BTW.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. stc. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van druk- of zetfouten.

 

4. HERROEPINGSRECHT

 • De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen, vanaf het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd en zonder opgave van reden, te retourneren. Indien de consument binnen de 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dan is de koop een feit. De consument moet stc. op de hoogte stellen via post, email of telefonisch. Tevens moet de consument de producten zo snel mogelijk en niet later dan 14 dagen na melding van het herroepingsrecht teruggestuurd worden.
 • Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor de rekening en risico van de consument.
 • De producten moeten ongebruikt zijn en moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, ongeopend en zonder schade.
 • Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zal stc. de ontvangen betaling voor de teruggestuurde producten. Terugbetaling zal altijd via een bankoverschrijving gebeuren. stc. mag wachten met de terugbetaling tot stc. de teruggestuurde producten ontvangen heeft.

 

5. OVERMACHT

 • stc. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid welke stc. niet had kunnen voorzien of vermijden op redelijke wijze. Stakingen, energiestoringen, brand, natuurrampen, telecommunicatie-netwerkstoringen, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • stc. behoudt zich het recht haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de omstandigheden van overmacht.
 • Indien de producten binnen de 30 dagen vanaf datum van bestelling nog niet geleverd zijn, mag de consument een terugbetaling vragen. stc. kan niet voor schadevergoeding verschuldigd worden maar zal wel voor een terugbetaling inclusief retourkosten van de producten zorgen.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 • stc. probeert om de producten zo accuraat mogelijk weer te geven. Alle afbeeldingen (gelden slechts bij benadering) zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • stc. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Het is aangeraden om het product eerst te testen op een klein deel van de huid.

 

7. KLACHTEN EN JURISDICTIE

 • Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing en enkel Belgische rechtbanken zijn bevoegd om geschillen met ep. te horen.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk, volledig en duidelijk omschreven en gecommuniceerd worden met stc., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

8. WETTELIJKE GARANTIEWAARBORG

 • De consument heeft een wettelijke waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de voornoemde levering. De consument moet ep. binnen de 2 maanden, vanaf de dag het gebrek ontdekt werd, op de hoogte brengen.

 

9. FOUTEN EN GEBREKEN

 • Na ontvangst van de producten moet de consument de producten onmiddellijk nakijken op zichtbare overeenstemming met de bestelde producten en op externe gebreken.
 • Bij levering van een verkeerd product, dient dit ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd worden. stc. zal de verzendwijze bepalen en deze vergoeden. Het correcte product zal worden verzonden op kosten van stc.
 • In geval van een gebrek, mag de consument het product terugsturen op kosten van Studio Cara en op de door stc. gekozen verzendwijze. De consument mag kiezen tussen een terugbetaling of een omruiling van het product.

 

10. BESTELLINGEN EN BETALING

 • Een overeenkomst tussen stc. en de consument komt tot stand nadat een bestelling aanvaard wordt door ep.
 • stc. behoudt zich het recht om een bestelling niet te accepteren of te annuleren wanneer de bestelling een inbreuk op deze algemene voorwaarden tot gevolg kan hebben.
 • Alle producten zijn voor persoonlijk gebruik bestemd en de herverkoop van producten is verboden
 • Bestellingen kunnen betaald worden via Creditcard, Paypal en Bancontact. Indien de consument de producten komt afhalen of persoonlijk door stc. worden geleverd, mag hij deze via een betalingsapp of cash betalen.